Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin TəlimTədris Mərkəzi

“Daşınmaz Əmlak, Özəlləşdirmə və İnvestisiyalar” mövzusunda beynəlxalq konfrans çərçivəsində Azərbaycan-Belarus nümayəndə heyətləri arasında torpaq münasibətlərinin tənzimlənməsi sahəsində təcrübə mübadiləsi keçirilmişdir.

“Daşınmaz Əmlak, Özəlləşdirmə və İnvestisiyalar” mövzusunda beynəlxalq konfrans çərçivəsində Azərbaycan-Belarus nümayəndə heyətləri arasında torpaq münasibətlərinin tənzimlənməsi sahəsində təcrübə mübadiləsi keçirilmişdir.