Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin TəlimTədris Mərkəzi

İnvestisiyalar” mövzusunda beynəlxalq konfrans