Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin TəlimTədris Mərkəzi

“GƏNCƏ MƏNZİL TİKİNTİ” AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİNİN SƏHMLƏRİNİN SATIŞI ÜZRƏ İNVESTİSİYA MÜSABİQƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ƏMLAK MƏSƏLƏLƏRİ DÖVLƏT KOMİTƏSİNİN ELANI