Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin TəlimTədris Mərkəzi

Tədris mövzu planları

1 TMP Torpaqların idarə edilməsi, onların istifadəsi və mühafizəsi məsələləri

2 TMP “Dövlət əmlakının idarə edilməsi”

3 TMP Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi və onun təkmilləşdirilməsi mexanizmləri

5 TMP Daşınmaz əmlakın dövlət reyestrinin tərtibi və aparılması

6 TMP Daşınmaz əmlakın vahid kadastrının tərtibi və aparılması qaydaları

7 TMP Torpaq kadastrı və yerquruluşu işlərinin təşkili və idarə edilməsi

10 TMP Daşınmaz əmlaka,torpağa dair texniki inventarlaşdırma və çöl ölçmə işləri, texniki sənədlərin hazırlanması”

11 TMP Daşınmaz əmlakların, torpaqların qiymətləndirilməsi

12 TMP Geodeziya fəaliyyəti, Daimi Fəaliyyətdə olan Geodeziya-İstinad Şəbəkəsi (AZPOS) və ondan istifadə edilməsi qaydaları

16 TMP Fəaliyyət istiqamətləri üzrə normativ-hüquqi bazanın öyrənilməsi və tətbiqi məsələləri 

17 TMP Dövlət əmlakının Registri məlumatlarının və dövlət əmlakından istifadəyə dair xüsusi hesabat formasının təqdim olunması qaydaları

18 TMP Torpaqladan istifadə və onların mühafizəsinə dövlət nəzarəti üzrə dövlət müfəttişlərinin fəaliyyəti və işin təşkili qaydaları

21 TMP Daşınmaz əmlak hüquqlara dair sənədlər toplusunun Milli Qeydiyyat Sistemində işlənməsi

22 TMP Daşınmaz əmlaka dair hüquqların dövlət qeydiyyatında elektron və mobil xidmətləri

23 TMP Daşınmaz əmlakın dövlət reyestrindən əmlak hüquqlarına dair məlumatların verilməsi

25 TMP İnzibati ərazi vahidlərinin və bələdiyyə xəritələrinin hazırlanması qaydaları

26 TMP Muasir geodeziya ölçmə cihazlarindan istifadə bacariqlarinin oyrədilməsi

28 TMP Daşınmaz əmlak obyektlərinin ünvanlarının idarə edilməsi və Ünvan Reyestri İnformasiya Sistemi

33 TMP Komitənin fəaliyyətdə olan informasiya sistemlərinin öyrədilməsi

34 TMP İnformasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi məsələləri

40 TMP İşçilərin etik davranış qaydaları və vətəndaş məmnunluğu məsələləri

41 TMP Maliyyə hesabatlılığı, xərclərə nəzarət və təhlil-proqnozlaşdırma mexanizmləri

42 TMP Komitə sistemində satınalmaların idarə edilməsi və səmərəlilik məsələləri

49 TMP Kargüzarlıq, xidməti sənədlərin elektron icraatı, icraya nəzarət və hesabatlılığın idarə edilməsi